Проектиране, цени - MagicGreenLand - MGL

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Услуги


   

         Услуги и цени – проектиране


Изготвяне на 3D визуализация на проекта                                   50-150 лв. на детайл.


Изготвяне на проект(фаза „Идеен“) –     330 лв. за двор с площ до 1000 кв.м.             и 660 лв. за двор с площ 1000-2000кв.м.

Получавате:

        ·         Скица;

        ·         Функционално планиране – идеен         проект;

        ·        Дендрологичен проект;

        ·        Детайл;

        ·        Дендрологична ведомост;

        ·        Количествено-стойностна сметка;

        ·        Описателна записка;

        ·        Друга необходима документация.


Изготвяне на проект(фаза „Работен“) – 660 лв. за двор с площ до 1000 кв.м.,

1320 лв. за двор с площ 1000-2000 кв.м.

Получавате:

        ·        Скица;

        ·        Функционално планиране; 

        ·        Идеен проект;

        ·        Дендрологичен проект;

        ·        Посадъчна схема;

        ·        Трасировъчен план;

        ·        Проект за алеи;

        ·        Декоративни дворни настилки;

        ·        Проект за декоративна водна площ;

        ·        Детайл;

        ·        Дендрологична ведомост;

        ·        Количествено-стойностна сметка;

        ·        Описателна записка;

        ·        Друга необходима документация.


 
Google+
Назад към съдържанието | Назад към главното меню